Opplæringsdag i kompetanseplattformen til Barnehjernevernet

KORUS Oslo

Adresse:
Storgata 51 0182 Oslo
Dato:
ons. 22 nov. 2023.
Tidspunkt:
08:30 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
08.11.2023

Velkommen til opplæringsdag i kompetanseplattformen i Barnehjernevernet!

Denne opplæringen er for ansatte som jobber med aldersgruppen 0-6 år, og som ikke har mottatt opplæring gjennom bydelene tidligere.

Gjennom opplæringsdagen skal dere gjennom de tre ulike trinnene i kompetanseplattformen, som er:

  • Trinn 1. Barneperspektivet
  • Trinn 2. Tilknytning og traumer
  • Trinn 3. Handlingskompetanse

Form og innhold i opplæringen er av samme karakter som de ordinære bydelsopplæringene, og vil derfor bestå av både forelesning og refleksjonsoppgaver.

Påmelding er bindende.

Som standard blir det servert vegetarisk lunsj. Meld ifra hvis du har andre behov utover dette.

Program

09.00 – 09.15 Velkommen v/KORUS Oslo   

09.15- 11.15

(inkl. pause)

Trinn 1. Barneperspektivet v/Ruzzel 

–       Verdier og den gode relasjonen

–       Kunnskap for barn

–       Samtaler med barn

11.15 – 12.15

Trinn 2. Tilknytning og traumer v/Nina

–       Tilknytning og samspill

–       Omsorgssvikt, overgrep og vold

12.15 -12.45Lunsj

12.45-13.45

(inkl. pause)

Trinn 2. Tilknytning og traumer v/Nina

–       Hjernens fungering og utvikling

–       Samregulering

13.45 – 15.45

(inkl. pause)

Trinn 3. Handlingskompetanse v/Line og Aina

–       Lovverk

–       Selvrefleksjon

–       Fra bekymring til handlingskompetanse

–       Anbefalinger og ressurser for videre opplæring i barnehagene

15.45-16.00Avslutning v/KORUS Oslo

Kontaktperson for arrangementet:
Ruzzel Solberg
ruzzel.solberg@vel.oslo.kommune.no