Nettverkssamling for veiledere og koordinatorer i opplæringsprogrammet Tidlig Inn i Nord Norge, i Tromsø 17. april 2024

KORUS nord

Sted:
Scandic Ishavshotel
Adresse:
Fredrik Langes gate 2 Tromsø 9008
Dato:
ons. 17 apr. - tor. 18 apr. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr
Påmeldingsfrist
03.04.2024

Målgrupper:
Veiledere og koordinatorer i opplæringsprogrammet Tidlig Inn i Nord Norge. Disse vil få invitasjon tilsend på epost. Nye som og gamle Tidlig Inn kommuner er velkommen!

Innhold og mål for dagen:
Erfaringsdeling og fagpåfyll.


Ansvarlige for dagen:

Regionalt opplæringsteam i nord for Tidlig Inn.


Praktisk informasjon

Det er ingen deltakeravgift og dagpakke er inkludert.

Deltakere dekker selv utgifter til reise og opphold.

Det vil bli bestilt bord den 17.4 kl 19.00 for de som ønsker å spise fellesmiddag, til egenkostnad, på Casa Inferno.  Kryss av i påmeldingen.

Dersom du er forhindret fra å delta på nettverkssamlingen, ber vi deg gi oss beskjed på: post@korusnord.noProgram

DAG 1 17.4.2024

08.45- 09.00

Kaffe og registrering

09.00-09.15

Velkommen ved Regionalt opplæringsteam

 

09.15-10.00

Jon Skranes, overlege, Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader, Arendal. Hva er Føtal Alkohol Spektrum Vanske (FASD), forekomst, hvorfor er alkohol og andre rusmidler skadelig for fostre?

10.00-10.15

Pause

 

10.15-11.00

Gro CC Løhaugen, leder og neuropsykolog, Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader, Arendal. Etiske aspekter ved utredning/diagnostikk av FASD, viktighet av god anamneses og klinisk bilde.

 

11.00- 11.30

Gruppeoppgave: Hva er utfordringene i samtalen? Hvorfor er det så vanskelig å spørre om rus og vold?

11.30- 12.15

Lunsj

12.15-12.45

Hvordan inkludere far/partner i praksis i svangerskap og tiden etter. Lene Kvandal, helsesykepleier, KORUS nord

12.45-12.55

Benstrekk

12.55-13.40

Gruppeoppgave og erfaringsutveksling. Mikael Aagaard, psykolog, KORUS nord.

13.40-13.50

Pause

13.50-14.35

Erfaringsutveksling knyttet til samarbeid internt i kommunen, i Tidlig Inn tematikken. Ankie Berthelsen, seniorrådgiver, KORUS nord

14.35-14.45

Pause

14.45-15.30

Negativ sosial kontroll og hvordan få til en god tolkesamtale. Line Jeanette Karlsen, Line Sunde Kvalheim og Hilde May Wilhelmsen, Tromsø kompetansenettverk mot negativ sosialkontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og menneskehandel.

19:00

Felles middag, til egen kostnad, påmelding. Casa inferno.

 

 

DAG 2 18.4.2024

 

09.00- 10.45

Koordinatorer

 

Veiledere

 

Hvordan løfte implementerings jobben. Praksis eksempel fra Porsanger, Jill-Trude Mikalsen

Turid Hauge og June Forsberg

Hvordan planlegge veiledningen og holde fokus på tematikk i veiledning. Ankie Berthelsen, Mikael Aagaard og Christy B. Edvardsen

10.00-10.15

Pause med kaffe/ etter gruppenes behov

 

11.00-11.30

Tromsø Krisesenter. Marit Søderholm Tverfjell

1130-1230

Lunsj:

1230-1315

Ivaretagelse av hjelperen. Liv Eli Gaup, RVTS nord

1315-1330

Pause

1330-1430

Ivaretagelse av hjelperen, fortsetter

1430-1500

Avslutning. Evaluering.

Vel hjem.

 

 

 

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Lene Kvandal
lene.kvandal@korusnord.no
95753570
Lene Kvandal
lene.kvandal@korusnord.no
95753570