Nettverkssamling for ruskonsulenter og fagkonsulenter

KORUS Oslo

Adresse:
Storgata 51 Oslo 0182
Dato:
man. 11 des. 2023.
Tidspunkt:
12:00 - 16:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Nettverkssamling: 0 kr

Vi ønsker å sette Klarspråk på agendaen og har invitert Sara Koppang for å snakke med oss i nettverket. Koppang er seniorkonsulent i UKE, hun er en drivende god formidler og vi er glad for at hun har mulighet for å benytte nettverkssamlinga sammen med oss.


Altfor mange sliter med å forstå tekster fra det offentlige. Som ansatte i Oslo kommune har vi alle et ansvar for å få fram budskapet i våre tekster på en forståelig måte for mottakeren.    

Er du for eksempel enig i at teksten under kan bli litt håpløst?    

«Med prosessorienterte ressurser som stadig utnytter sitt kompetansepotensiale i dialogisk samtale og horisontale lederroller med fokus på utvikling, skal vi utforske mulighetsrommet.»  

Sammen kan vi få bukt med jålete ord, kronglete setninger og innholdsløse tekster eller setninger som nesten ingen kan forstå:  

«Vi minner om at vedtaket kan påklages innenfor gitt tidsfrist dersom det er i henhold til våre retningslinjer.»

Korrekt er ikke alltid klart. Det krever mot å bryte med skrivetradisjoner og fastgrodd språk. Men alle kan gjøre noe, og nå kan du lære mer om hvor du kan starte.  

Med prinsippene for klarspråk får du lære mer om hvorfor det lønner seg å skrive klart på jobb, hva du selv kan gjøre og hvilke grep som får størst effekt når du redigerer eller bearbeider tekster.


Program:

12.00:   Velkommen v/Kari Fauchald & Anna-Sabina Soggiu

12.05:   Klarspråk v/Sara Koppang, seniorkonsulent i Utviklings- og kompetanseetaten 

15.00:   Kort om Nytt v/Kari & Anna-Sabina

15:30:   Hjem

Kontaktperson for arrangementet:
Anna-Sabina Soggiu
anna.soggiu@vel.oslo.kommune.no