Nettverkssamling for FACT-team i Oslo

KORUS Oslo

Adresse:
Storgata 51 0182 Oslo
Dato:
fre. 15 des. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 14:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
10.12.2023

Velkommen til nettverkssamling

Arrangementet er et samarbeid mellom KORUS Oslo, NAPHA, NKROP; Statsforvalteren i Oslo og Viken og Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid Bydel Gamle Oslo.

Målgruppe: Ansatte i ACT/FACT og FACT ung team i Oslo.

Tema for samlingen er medborgerskap (citizenship). Eva Brekke og Silje Nord-Baade fra NKROP holder innlegg. Det blir i tillegg gruppearbeid, lunsj og erfaringsutveksling.

Mer detaljert program kommer.

Kontaktperson for arrangementet:
Sara Anne Warhuus
sara.warhuus@vel.oslo.kommune.no