Nettverkssamling for ACT/FACT i Oslo

KORUS Oslo

Adresse:
Oslo Kongressenter
Dato:
fre. 26 mai. 2023.
Tidspunkt:
08:15 - 14:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk

Velkommen til nettverkssamling for FACT/ACT team i Oslo 26.mai. Vi vil denne samlingen ha fokus på personlighetsforstyrrelser og pårørendearbeid. 

Program

08.15 Kaffe/ frukt

08.30 Velkommen ved Olav Oxholm, Helsedirektoratet/

Om dagens program ved Camilla Bordevich, KORUS Oslo

08.45 Innlegg om pårørendearbeid og Fidelitymåling ved Anne-Katrine Kroken, NKROP

08.55 Hvordan kan FACT-team aktivt inkludere og involvere pårørende i behandlingen rundt pasientene i FACT ved Ellen Eriksen og Inger Hagen, Pårørendesenteret i Oslo

09.50 Pause (10 min)

10.00 Summing i grupper rundt pårørendesamarbeid/ dialog

11.30 Lunsj

12.00 Personlighetsforstyrrelser ved Ingvild Øia, psykolog (Allmen-FACT)

13.15 Pause

13.30 Gruppearbeid/ dialog

14.30 Takk for oss

Kontaktperson for arrangementet:
Camilla Bordevich
camilla.bordevich@vel.oslo.kommune.no