Nettverksmøte for kommunene på Nordmøre og i Romsdal

KORUS midt

Statsforvalteren, i samarbeid med Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT),  Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse (NAPHA) og Kompetansesenter for rusfeltet (KORUS) inviterer til eit nettverksmøte om utvikling av kommunale rus- og psykisk helsetenester i kommunen.

Adresse:
Hustadvika Havhotell Storholmvegen 90 6444 Farstad
Dato:
tor. 07 sep. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr
Påmeldingsfrist
23.08.2023

Nettverksmøtene gjennomføres som et tiltak for å bidra til styrking og oppfølging av det kommunale psykisk helse og rusarbeidet, der understøtting av lokal tjenesteutvikling står sentralt. Noe som ble løftet frem av flere kommuner under dialogmøter med kommunene i fjor, var ønsket om et faglig møtepunkt. Nettverksmøtet blir et svar på dette ønsket.

Målgruppe for samlinga er ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen. Ledere oppfordres til å delta. Det er i tillegg ønskelig med deltakelse av erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter. Kommunene står selvsagt fritt til også å kunne stille med andre medarbeidere, som kommunen mener kan være aktuelle.

Økonomi: Samlingen er gratis og inneholder «dagpakke» bestående av kaffe/te, pausemat og lunsj på hotellet.

Reise/losji: Reiseutgifter og ev. behov for overnatting fra kvelden før, må dekkes av kommunene.

Avmelding: Nettverkssamlingen er gratis, men dersom du er påmeldt og ikke avmelder deg før fristen, blir det fakturert for faktiske utgifter.

Tema for dagen:

  • Opptrappingsplan psykisk helse
  • Bruker og pårørenderepresentasjon i utvikling av kommunalt rus/psyk-arbeid
  • Brukerplan og IS 24/8
  • Recoveryperspektivet i tjenesteutvikling

Rådgivende enhet vil bli tema i et eget webinar 5.oktober