Nettverkssamling AAH, 27. september, i Bodø

KORUS nord

Sted:
Radisson Blu Hotel, Bodø
Adresse:
Storgata 2, BODØ
Dato:
fre. 27 sep. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
10.09.2024

I samarbeid med Statsforvalteren i Nordland inviterer KORUS nord til nettvekssamling i AAH (ansvarlig alkoholhåndtering), i Bodø fredag 27. september.

Mål: Å sette fokus på ulike aspekter ved kommunenes arbeid med alkoholloven. Gi bedre kompetanse innenfor feltet ansvarlig alkoholhåndtering.

Fagtema vi vil ta opp:

  • Kommunal saksbehandling av alkoholloven, alkoholpolitisk plan, ulike dilemma i saksbehandlingen mm.
  • Uteliv og festivaler, illegale rusmidler
  • Skjenkekontroll, overskjenking, alderskontroll
  • Forebygging. AAH som en del av folkehelsearbeidet.

Vi vil invitere flere kommuner til å ha innlegg på samlingen. Det vil bli satt av tid til dialog/diskusjon.

Program kommer.

Målgruppe: Ansatte som jobber med salg- og skjenkebevillinger i kommunene i Nordland. Politikere og andre interesserte som er involvert i kommunens arbeid med ansvarlig alkoholforvaltning, og med forebygging av alkoholrelaterte vold og skader.

Praktisk info

Samlingen vil være ved Raddison Blu Hotel, Bodø.

De som har behov for overnatting (26.-27. sept.), må bruke denne linken: Booking link!

Hotellet holder av rom tom. 30. august.

Statsforvalteren vil trolig kunne gå inn å dekke noe av kommunenes utgifter til hotell og reise. (Mer info kommer)

Deltakelse på samlingen er gratis. KORUS nord dekker lunsj og kaffe.

Kontaktperson for arrangementet:
Steinar Ellefsen
steinar.ellefsen@korusnord.no