«Når enkle oppgaver blir kompliserte» -Nettverksmøte for ruskonsulenter og fagkonsulenter

KORUS Oslo

Sted:
Storgata 51
Dato:
fre. 24 mai. 2024.
Tidspunkt:
12:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
20.05.2024

I denne nettverkssamlingen er kognisjon og bedringsprosesser tema. Hvilke utfordringer kommer i kjølvannet av svekkede kognitive funksjoner og dårlig helse, og hva betyr det for hvordan vi skal tilrettelegge våre tjenester?

Først vil stipendiat Nina Auestad presentere foreløpige funn fra forskningsprosjekt om kognitive ferdigheter og psykisk helse blant personer i aktiv rus. Deretter vil seniorforsker Turid Wangensteen presentere funn fra undersøkelse de har gjort blant tidligere pasienter ved Tyrili, om opplevelser av hverdagen, rusmestring, psykisk og fysisk helse, behandlings- og hjelpekontakt, og familie og nettverk, 3–4 år etter avsluttet behandling.

Program

1200-1230 Lunsj serveres

1230-1345 Plenumsinnlegg:

Hvorfor kommer du ikke til avtalen? v/Nina Auestad, Phd stipendiat

Hva har vi lært? En kvalitativ studie med tidligere pasienter i Tyrili, 3 – 4 år etter avsluttet behandling, Turid Wangensteen, seniorforsker Tyrili

Spørsmål og diskusjon

1345-1400 Pause

1300-1500 Hva betyr dette for våre tjenester? Erfaringsdeling og diskusjoner

1500-1530 Kort om nytt:

Somatikk og rus- e-læring v/Silje Finstad, overdosekoordinator KORUS Oslo

Handlingsplan for forebygging og skadereduksjon v/Synnøve Seljeflot

Kontaktperson for arrangementet:
Anna-Sabina Soggiu
anna.soggiu@vel.oslo.kommune.no