Motiverende samtale (MI) i gruppe

KORUS Oslo , KORUS øst, KORUS sør

Sted:
Anker Hotel
Dato:
ons. 12 jun. - fre. 14 jun. 2024.
Tidspunkt:
10:00 - 14:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
28.05.2024

Motiverende samtale (MI) i gruppe 12.-14. juni 2024

Dette 3-dagers kurset er for deg som har minimum grunnkurs i MI fra før, og som har et ønske og/eller et mål om å starte opp et gruppetilbud med MI som metode. Det er et praktisk kurs, der vi skal lære og øve på hvordan man kan bruke MI i gruppesammenheng. Det forventes at deltakerne bidrar inn i opplæringen med egne refleksjoner, erfaringer og endringsprosjekter. Dette kurset er et samarbeid mellom KORUS Sør, Øst og Oslo.

Mål

Kompetanse til å drive og anvende metoden Motiverende samtale (MI) i grupper. 

Målgruppe

Fagfolk i kommune- og spesialisthelsetjenesten som arbeider med personer som har utfordringer knyttet til helse og sosiale forhold. Dette kurset er for deg som skal starte opp med grupper eller som allerede er i gang med grupper. NB! Arbeidsplassen må holde til i distriktene til KORUS Sør, KORUS Øst og KORUS Oslo.

Innhold

Hovedvekt legges på prosessorientert gruppemetodikk som samtidig har fokus på individuelle motivasjonsprosesser.

Deltakerne vil være aktive i roller som gruppeledere, observatører og gruppedeltakere, og deltar i gruppene med egne endringsmål

Fokus vil være:

·       Sentrale gruppeterapeutiske prinsipper

·       Rammebetingelser rundt arbeidet med gruppe

·       Viktig momenter i planlegging av motivasjonsgrupper

·       Kort oversikt over hovedprinsippene i MI

·       Tilpasning av MI til gruppe

.       Gjennomføre gruppemøter i ulike roller med tilbakemelding

Tidspunkt (merk ulike start- og sluttidspunkt per dag)

Onsdag 12.juni, kl. 10:00 – 15:30

Torsdag 13.juni, kl. 09:00 – 15:30

Torsdag 14.juni, kl. 09:00 – 14:30

Ansvarlige for kurset

KORUS Øst: Lise Håkestad, lise.hellum-hakestad@sykehuset-innlandet.no

KORUS Oslo: Monica Hoen Island, monica.hoen.island@vel.oslo.kommune.no

Kontaktperson for arrangementet:
Monica Hoen Island
monica.hoen.island@vel.oslo.kommune.no
Lise Håkestad
lise.hellum-hakestad@sykehuset-innlandet.no