Motiverende samtale (MI): Fordypningskurs og veiledning

KORUS Bergen

Sted:
KoRus Vest Bergen
Adresse:
Kanalveien 5 Bergen 5068
Dato:
tor. 26 sep. - fre. 27 sep. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 09:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Egenandel: 800 kr.
Egenandel: 0 kr

Ønsker du å videreutvikle dine ferdigheter i Motiverende samtale? Da kan du være med på spennende dager med oss på KORUS Bergen. Kurset går over tre dager: 26. og 27. september samt 27. november.


Vi har åpnet påmelding til et fordypningskurs med en veiledningsdag hvor du vil få god anledning til å trene på å bli bedre i bruken av samtalemetoden Motiverende samtale. Forskning viser best læringsutbytte av et metode-kurs dersom en får praktisert og får tilbakemelding på egen samtalepraksis. Derfor er det lagt inn et arbeidskrav for å delta på kurset. På veiledningsdagen jobbes det med egen samtale som sendes inn til MI- analyse. 


Kurset går over tre dager: 26. og 27. september og 27. november


Informasjon om MI-analyse: Her


Ansvalig for kurset

Brita K. Leivestad, Spesialrådgiver, tlf. 41210569,  E-post: Brita.kristin.leivestad@helse-bergen.no


For praktisk informasjon

Lene I.Hauge, Konsulent,  E-post: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no