Motiverende Intervju (MI) Vestfold og Telemark

KORUS sør

Adresse:
Strandpromenaden 9 Sandefjord 3208
Dato:
ons. 13 sep. - tor. 14 sep. 2023.
Tidspunkt:
10:00 - 16:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr

Dato:
13. - 14. september og 19. oktober.

Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjonen for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring. 

Kurset vil veksle mellom illustrasjoner/demonstrasjoner/filmeksempler og praktiske øvelser. En legger opp til en fleksibel stil hvor det vil bli rom for diskusjoner og refleksjon underveis. 

Målgruppe: 

Ansatte i kommuner inkl. NAV og spesialisthelsetjeneste som har kompetanse innenfor rus- og psykisk helsefeltet og som har sitt daglige virke knyttet til arbeid med rusmiddelavhengige og/eller psykiske helseproblemer i Vestfold og Telemark. 

Om foredragsholder:

Titti Huseby er utdannet sosionom. Hun har over 30 års bred klinisk erfaring, hovedsaklig fra rus og psykiatrifeltet. I tillegg har hun de siste 13 årene vært ansatt ved KORUS Sør med ansvar for prosjektarbeid, undervisning og veiledningsoppdrag. Rus i et familie- og generasjonsperspektiv samt hovedansvar for opplæringstilbud til kommuner og spesialisthelsetjeneste i samtalemetoden Motiverende Intervju har stått sentralt. Hun er medlem av det internasjonale MI nettverket MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers. Titti Huseby har gått av med pensjon, men tar fortsatt oppdrag for KORUS. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Telemark og Vestfold og Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no