MI-nettverk

KORUS Stavanger

Nettverkssamling for deltagere som tidligere har gjennomført MI-opplæring.

Adresse:
Sola Strand Hotell Axel Lunds Vei 27, 4055 Sola
Dato:
man. 08 mai. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
24.04.2023

Velkommen til MI-nettverkssamling på Sola Strand Hotel.

Målet for nettverket er å vedlikeholde og videreutvikle MI-ferdigheter hos MI-ressurspersoner og støtte opp om implementering av MI i egen tjeneste.

Tema for denne samlingen er motstand og ambivalensutforskning, deling av erfaringer og øvelser.

Kontaktperson for arrangementet:
Åsa Sjøgren
asa.ingrid.sjogren@rogaland-asenter.no
976 06 887