MI inspirasjonsdag med Tom Barth

KORUS sør

Adresse:
Strandpromenaden 9 Sandefjord 3208
Dato:
tor. 11 mai. 2023.
Tidspunkt:
10:00 - 16:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Konferanseavgift: 750 kr.

Om «drivere» i MI-endringsprosesser

MI er en samtale-teknikk utviklet for å fremme endring hos klienter.

MI handler om å stimulere endringsprosesser gjennom fokus på motiver (hvorfor vil jeg gjøre forandringer ?) – heller enn å arbeide med ferdigheter (hvordan kan det være lurt å gå frem ?) Det er ganske god vitenskapelig evidens for at MI virker. I praktisk arbeid med brukere/pasienter ser vi at det kan være nyttig å kombinere de to tilnærmingene.

Men hva er det som gjør at MI fungerer. Forskjellige hypoteser har vært lansert:

Kanskje det bare skyldes den generelle, støttende klientsentrerte tilnærmingen som bringer frem ressurser og utvikling hos mottakeren ?

Kanskje det er mest fordi man systematisk unngår å forsterke motstand mot forandring ?

Kanskje det er fokusering på å løse ambivalens som hindrer at noen pasienter/brukere blir sittende fast i endringsprosesser? Og kanskje det er fokuseringen på «endringssnakk» som hjelper mottaker til å overbevise seg selv om at hun/han ønsker endringer ?

Årets inspirasjonsdag skal fokusere på emosjoners rolle i endringsprosesser.

Hvordan henter man frem og regulerer emosjoner som kan være nyttige i endring ? De skal være tydelige nok til at personen opplever noe som viktig. Men ikke så sterke at de skaper forstyrrelse.

Er det noen faser i endring der emosjoner blir ekstra viktige ?

Er det noen typer emosjoner som er spesielt nyttige i MI prosesser ?

Og andre som mest skaper forstyrrelse ?

Vi skal spesielt fokusere på emosjonelle tilstander som man har vært opptatt av i «positiv psykologi»- som ‘interesse’ og ‘overraskelse’

På inspirasjonsdagen skal vi både reflektere over erfaringer fra egen praksis og utvikle en mer teoretisk forståelse. Dessuten vil det, som vanlig, bli lagt opp til praktiske øvelser.

Målgruppe:
Kurset er en inspirasjonsdag for ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste som har gjennomført innføringskurs i Motiverende Intervju.

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no