MI inspirasjonsdag

KORUS sør

Sted:
Scandic Park Sandefjord
Adresse:
Strandpromenaden 9 Sandefjord 3208
Dato:
tor. 23 mai. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Dagskonferanse: 950 kr.
Dagskonferanse: 850 kr.

Hvilken vei skal vi velge å gå i en samtale, og hvordan bruker vi MI-teknikk for å komme dit? 

I den 4. utgaven av grunnboken i MI – Miller & Rollnick 2023: «Motivational Interviewing. Helping People Change and Grow», er forfatterne tydelige på at MI er en humanistisk tilnærming til endring. Man benytter en lyttende og reflekterende samtalestil for å lede klienter/brukere/pasienter i en ønsket retning. Det er jo kjernen i MI at man er både lyttende og styrende, men at styringen skal skje gjennom «aktiv lytting». Bruken av refleksjoner er helt sentrale i aktiv lytting.

Hva velger vi å reflektere i samtaler ? Og hvordan gjør vi det ?

  • Vi kan velge enkle, eller komplekse refleksjoner, eller til og med litt lengre oppsummeringer.
  • Vi kan velge å reflektere ytre omstendigheter, eller tanker, eller følelser. 
  • Vi kan velge å forsterke eller fordype gjennom refleksjonen, eller å forenkle og bagatellisere.
  • Er det forskjeller mellom personer eller personligheter vi skal ta hensyn til ? 
  • Eller forskjell mellom tematikker og hvilken type endring vi arbeider med ?
  • Og hvordan tar vi hensyn til forskjellig grad av emosjonell ladning hos personen ?
  • Hvis vi tenker på de fire «prosessene» i MI (engasjere, fokusere, fremkalle og planlegge) – påvirker de valget av refleksjoner ?

Under inspirasjonsdagen skal vi reflektere og diskutere sånne spørsmål, høre hva Tom tenker om det og gjøre øvelser i smågrupper. 

Det er krevende å arbeide med systematisk reflekterende lytting. Noen ganger får vi følelsen av å «gå i sirkel» og at vi kommer ingen vei. Da blir det fristende å slå over i en mer instruerende og dirigerende stil. Samtidig sier MI-forskningen at effekten blir redusert hvis hjelperen kommer med MI-uforenelige replikker. (Som korrigering, konfrontering eller kritikk)

Det ser ut til å skape mer motstand enn endring.

Gode hjelpere har ofte god intuisjon på hvordan man kan finne motivasjon til endring. På inspirasjonsdagen skal vi prøve å konkretisere og sette ord på intuisjonen så vi kan arbeide litt mer systematisk og planlagt.

Målgruppe:
Kurset er en inspirasjonsdag for ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste som har gjennomført innføringskurs i Motiverende Intervju. 


Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no