MI Innføringskurs - Webinar

KORUS nord

Adresse:
Digital
Dato:
tor. 08 feb. - fre. 09 feb. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Påmeldingsfrist
02.02.2024

Målgruppe:
Målgruppen er ansatte i kommune -og spesialisthelsetjenesten i Nordland, Troms og Finnmark.

Mål:
Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju (MI). Dette er en samtalemetode for deg som jobber med mennesker som trenger hjelp og motivasjon til å gjøre endringer i livet, og som gir mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter.
Om motiverende intervju (MI)
Motiverende intervju (MI) har gjennom mange kontrollerte studier vist seg å være en effektiv metode for å fremme endring.
MI er en klientsentrert samtalemetodikk som kan være hensiktsmessig i møte med personer med ulike utfordringer. MI har et grunnleggende holdningssett i møte med klienter/brukere hvor aksept, nysgjerrighet, medfølelse og samarbeid er viktig momenter.
Kommunikasjonsferdigheter og strategier støtter både klienten og hjelperen til å strukturere prosessen, og til å gi god oversikt. Målet er å støtte brukeren i å hente ut egne verdier, evner, ressurser og motivasjon for å lykkes med endring

Innføringskurset:
Den første dagen vil i hovedsak bestå av en introduksjon til motiverende intervju som metode, samt gi en innføring i grunnholdning, og kommunikasjons- og lytteferdigheter knyttet til MI.

Andre dag blir viet de fire prosesser i MI, hvor viktige emner som strategier, motstand og endringssnakk bla. Begge dager veksler mellom en blanding mellom forelesninger og øvelser.

Praktiske opplysinger

Kurset er gratis. 
Link til dette webinaret blir sendt ut dagen før kursstart
Dersom du blir forhindret fra å delta, setter vi pris på din skriftlig beskjed så snart som mulig.
Bruk: post@korusnord.no

Foredragsholdere