Lavterskel helse og rus: Nettverkssamling

KORUS Stavanger

Adresse:
Grensegaten 1, 4250 Kopervik, Karmøy
Dato:
tor. 23 mai. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
07.05.2024

KORUS Stavanger og Lavterskel Helsestasjon på Karmøy inviterer til nettverkssamling. 

Målgruppe:

Målgruppen er ansatte i kommuner i Rogaland som har eller skal etablere et lavterskel helsetilbud til personer med rusavhengighet. 

Mål:

Målsettingen med nettverkssamlingen er å skape en arena for å dele erfaringer, tilegne seg kunnskap og få inspirasjon til videre arbeid. Overdoseforebyggende arbeid, skadereduksjon og lavterskel helsearbeid er sentrale elementer på nettverkssamlingen. 

Program for dagen: 

Kl. 09.00 - 10.00    Velkommen og presentasjon. Omvisning på MO - senteret

Kl. 10.15 - 11.00     Runden: Noe nytt? Erfaringer? Utfordringer?

Kl. 11.00 - 11.30     Oppfølging fra forrige samling: somatisk helse og rus v/ Mari Brueland og Hanne May Hetland Helvig, Mestringsenheten, Sandnes kommune

Kl. 11.30 - 12.30     Lunsj

Kl. 12.30 - 13.30     Hvor går grensen? Somatisk helseutfordringer vs tvang. Erfaringer fra Karmøy 

Kl. 13.45 - 14.30     Refleksjoner og erfaringsutveksling

Kl. 14.30 - 15.00     Avslutning og veien videre. Neste samling – dato og sted 

Kontaktperson for arrangementet:
Marte Kristin Helle
marte.kristin.helle@sus.no
994 94 423