Pårørendearbeid: læringsnettverk i Vestland nord

KORUS Bergen

Dato:
tor. 25 mai. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 13:00
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

KORUS Bergen har i flere år driftet et gratis læringsnettverk for pårørendearbeid. Målgruppen for læringsnettverket er i hovedsak ansatte i NAV sosialtjeneste og Avdeling psykisk helse og rus i kommunene i Vestland fylke, men kan også være aktuelt for andre som jobber med psykisk helse og rus, for eksempel i Barneverntjenesten og på Helsestasjonen.

Målsetning

  • Å styrke deltakernes kompetanse om pårørendeinvolvering
  • Dele og drøfte praksis og erfaring
  • Sikre god praksis med utgangspunkt i nasjonale retningslinjer
  • Undervisning og veiledning mot sentrale temaer knyttet til pårørendeinvolvering

Organisering 

Nettverkene arrangeres med to samlinger i året for Vestland sør, og to samlinger i året for Vestland nord. Da en av målsettingene er erfaringsutveksling mellom ulike tjenester, melder man seg på for å delta på alle samlingene i sin region. Hver av samlingene vil ha et spesifikt tema og bestå av undervisning, praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og drøftinger. Det stilles krav til aktiv deltakelse, og vi vil kunne invitere dere til å bidra med innlegg til samlingene.

Tema for samlinger i 2023

25. mai (Digital samling):    Pårørende - Lovverk og nasjonale retningslinjer    

2. juni (Bergen):                     Pårørende - Lovverk og nasjonale retningslinjer     

                                               Påmeldingsfrist 25. mai 

16. november (Digitalt):         Barn som pårørende - Lovverk og rollen som barneansvarlig 

                                               Påmeldingsfrist 13. november 

Mulig tidspunkt endres noe siden nettverkssamlingen er endret fra fysisk til digital samling.

23. november (Bergen):         Barn som pårørende - Lovverk og rollen som barneansvarlig                           

Ansvalig for nettverket: 

Nina Stangeland, Rådgiver, KORUS Bergen, E-post:  nina.marta.jorgensen.stangeland@helse-bergen.no

Brita K. Leivestad, Rådgiver KORUS Bergen,  E-post: Brita.kristin.leivestad@helse-bergen.no

Beate Johanna Kryvi, Psykologspesialist, KORUS Bergen, Epost: beate.johanna.kryvi@helse-bergen.no 

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no