Kurs i Motiverende samtale (MI)

KORUS midt

Adresse:
KORUS sine lokaler i Schwachgt. 3, Trondheim. Bygg B. Møterom Nidaros i 1. etg.
Dato:
tir. 03 sep. - ons. 30 okt. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr
Påmeldingsfrist
18.08.2024

I kurset inngår tre hele dager 3.-4. september og 30. oktober 2024, samt veiledning i grupper. Alle tre dagene starter kl 09.00 og slutter kl 15.00. 

Kurset er satt opp slik at deltakerne kan velge mellom tre alternativer ved påmelding. Det første alternativet er å delta på de to første dagene 3.-4. september. Dette vil da være et introduksjonskurs i MI. Det andre alternativet er å delta den 3.-4. september og så bli med videre på dag tre den 30. oktober, med påfølgende veiledning i gruppe. Og det tredje alternativet er for dere som har deltatt på de to første dagene tidligere. Dere kan velge å bli med den 30. oktober, med påfølgende veiledning. 

Dato for gruppeveiledninger blir bestemt den 4.september, da vi vil ha endelig oversikt over hvem som vil gå videre på MI-kurset. Forskning og erfaring viser økt læringsutbytte når en får praktisert og får tilbakemelding på egen samtalepraksis.

Innhold: 

Grunnleggende prinsipper og holdningssettet i MI, kommunikasjons- og lytteferdigheter knyttet til MI, endringsprosessen og endringssnakk, strategier i MI, og veiledning i gruppe for de som vil fullfører hele kurset.

Mål:

Målet med kurset er å gi en god innføring i metoden Motiverende samtale (MI).

Beskrivelse:

Dette er en samtalemetode for deg som jobber med mennesker som trenger hjelp og motivasjon til å gjøre endringer i livet, og som gir mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med andre. Skal du fremkalle indre motivasjon er trygghet og tillit mellom deg og den du skal hjelpe helt avgjørende. Motiverende samtale er en forskningsbasert metode som hjelper deg å lykkes med dette.  MI har et grunnleggende holdningssett i møte med klienter/brukere hvor aksept, nysgjerrighet, medfølelse og samarbeid er viktig momenter. Målet er å støtte den andre i å hente ut egne verdier, evner, ressurser og motivasjon for å lykkes med endring.

Målgruppe:

Kurset er for ansatte som jobber i kommuner og spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge.

Arbeidsform:

Foredrag, film, øvelser i plenum og i grupper, samt veiledning. Det er lagt opp til stor grad av egenaktivitet.

De to første dagene er introduksjon av MI. Så blir de som har valgt å gå videre med på dag tre. Deretter blir det veiledning i grupper. Deltakerne som vil ta hele kurset skal ta opp og transkribere en samtale med en av sine klienter (eventuelt med en kollega eller en bekjent). Denne samtale skal sendes inn til MI-analyse i Bergen for koding, hvor de vil få et konstruktiv tilbakemelding fra MI-analyse. Nærmere informasjon om opptak av samtale og transkribering vil bli gitt på kurset.

NB: Det gis ulike kursbevis for henholdsvis deltakelse på de to første dagene og for å ha gjennomført alle tre dagene med veiledning og innleving av samtale.

Praktiske opplysninger: 

Kurset er gratis. Enkel lunsj og kaffe serveres. Dersom du blir forhindret fra å delta, setter vi pris på din skriftlige tilbakemelding så snart som mulig.

Kontaktperson for arrangementet:
Roar Bakken
roar.bakken@stolav.no
+4793445884