Kurs i EUPC (European Prevention Curriculum) august 2024

KORUS midt

Adresse:
Schwachs gate 3 Trondheim, Trondheim, Norge, 7030 (kan endres til annen sentral lokasjon i Trondheim)
Dato:
tir. 27 aug. - tor. 29 aug. 2024.
Tidspunkt:
08:30 - 12:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Påmeldingskostnad 500kr: 0 kr
Påmeldingsfrist
27.08.2024

Kurs i grunnprinsipper for forebygging av rus 

Å jobbe kunnskapsbasert har blitt stadig mer fremtredende de siste årene. Likevel kan det synes som om mange innsatser og tiltak på rusforebyggingsfeltet er basert på antagelser og ideer om hva som vil virke. Dette fører igjen til implementering av tiltak og strategier som mangler dokumentert effekt, og som i verste fall kan være skadelig. 

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) har utarbeidet en håndbok i rusforebygging; European prevention curriculum (EUPC). Formålet med boken er å gi opplæring til beslutningstakere, meningsbærere og politikere om de mest effektive og evidensbaserte tilnærmingene og intervensjonene innen rusmiddelforebygging. KORUS midt tilbyr nå kurs i bruk av håndboken, samt andre reliable kilder på evidensbasert kunnskap om forebygging. Kurset er utviklet av EMCDDA og gjennomføres av sertifiserte kursholdere. Målet er at deltagerne skal få kunnskap til å vurdere kvaliteten og effektiviteten av rusforebyggende tiltak. 

Målgruppen for kurset er de som innehar posisjoner for å bestemme, påvirke eller utarbeide tiltak/intervensjoner/programmer/reguleringer eller liknende innenfor rusforebyggende arbeid. Dette kan være politikere, ansatte i kommunal- og fylkeskommunal administrasjon, skoleledelse, prosjektledere, interessegrupper/organisasjoner, myndighetspersoner, ansatte ved kompetansesentre og lignende aktører. Kurset er ikke for de som jobber direkte med ulike målgrupper, som barn og ungdom, eller er ansatt i lavterskeltjenester, som ruskonsulenter eller likende. 

Påmelding garanterer ikke plass på kurset. Vi vil gjøre individuelle vurderinger av om påmeldte er i målgruppen. Dere får beskjed i løpet av kort tid dersom dere ikke er i målgruppen for kurset (en ukes tid, ta kontakt ved behov for hurtigere avklaring). Det er kun mulig med fysisk deltagelse, og man må kunne delta på hele kurset. 

Påmeldingskostnaden på 500kr dekker bevertning inkludert lunsj alle tre dager. 

Kontaktperson for arrangementet:
Katrin Øien
katrin.oien@stolav.no
95734754