Kick-off for Ung i Rogaland 2025

KORUS Stavanger

Sted:
Scandic Stavanger Forus
Adresse:
Bjødnabeen 2 4031
Dato:
tor. 06 jun. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
17.05.2024

KORUS Stavanger, Nova, RVTS, RKBU, KS og Statsforvalteren inviterer til kick-off for Ung i Rogaland 2025. Ung i Rogaland er Rogalands Ungdataundersøkelse. 

Vi har tro på at god forankring i kommunen og høy deltakelse blant ungdommene skaper et godt synlig og hyppig brukt resultat!

Denne dagen kommer KORUS til å presentere sitt Ungdatateam, årshjul og annen relevant informasjon knyttet til Ungdataundersøkelsen 2025. Det blir innlegg fra fagmiljøer og erfaringsutveksling fra tidligere undersøkelser. 

Målgruppen for samlingen er Ungdata-koordinator i kommuner, fylke og andre relevante samarbeidspartnere. 

NB! Dette er et obligatorisk oppstartsmøte for de kommunene som ønsker å delta på Ung i Rogaland 2025. For best mulig utbytte av kick-off samlingen bør hver kommune delta med to deltakere. Andre samarbeidspartnere kan stille med inntil to deltakere. 

Lunsj er inkludert.

Program

  • Hvorfor er Ungdata viktig for oss? v/ Statsforvalteren og Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS)
  • Slik gjennomføres Ung i Rogaland 2025 v/ Hanne Cecilie Hougen (Nova)  
  • Anbefalte tilleggsmoduler i ungdata 2025, v/ Sven Gustafsson KORUS Stavanger 
  • Vår rolle i Ungdata og hva bruker vi informasjon fra Ungdata til? V/ Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge- Psykisk helse og barnevern ( RKBU) 
  • Strand kommunes erfaringer med Ungdata junior i 2022 v/ Heidi Heimlund-Lahn
Kontaktperson for arrangementet:
Sven Gustafsson
sven.goran.peter.gustfsson@sus.no
942 05 590