Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi, region gamle Buskerud

KORUS sør

Sted:
Scandic Ambassadeur Drammen Strømsø Torg 7 Drammen Norge 3044
Dato:
man. 27 nov. - tir. 28 nov. 2023.
Tidspunkt:
09:30 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr

ROP-retningslinjen forventer at kommunene skal ha kompetanse i kognitiv atferdsterapi. Dette er et introduksjonskurs som kan være aktuelt for både ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten, Kurset gir en innføring i kognitiv terapi: prinsipper, begrep og arbeidsmåter. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser. 

Målgruppe:
Ansatte i kommunen som arbeider med psykisk helse og rusproblematikk, samt ansatte i spesialisthelsetjenesten som har behov for et introduksjonskurs i Kognitiv atferdsterapi i Buskerud. 

Vi forbeholder oss retten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen. 

Foreleser:
Peter Prescott, spesialist i klinisk psykologi og godkjent veileder i kognitiv terapi

Program mandag 27. november:
08.30 - 09.00  Registrering
09.00 - 16.00  Faglig program

Den kognitive modell
Automatiske tanker
Sammenhengen mellom tanker og følelser/atferd
Evaluering av tanker
Alternative tanker

Innlagte pauser i programmet etter behov. Lunsj kl. 11.30 - 12.30

Tirsdag 28. november:
0830 - 15.30  Faglig program

Tankefeller
ABCDE-skjema
Atferdsaktivering
Modell for tilbakefall til rusmiddelbruk

Innlagte pauser i programmet etter behov. Lunsj. 11.30 - 12.30

Kurset arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Oslo og Viken, region Buskerud. 

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no