Innføringskurs i Motiverende Samtale, MI

KORUS midt

Adresse:
Schwachs gate 3 Trondheim 7030
Dato:
ons. 22 mai. - tor. 23 mai. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 16:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
17.05.2024

Målgruppe: Ansatte i kommune -og spesialisthelsetjenesten i Midt - Norge

Arbeidsform: Foredrag, film og øvelser, i plenum og i grupper.

Mål: Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende samtale eller intervju (MI). Dette er en samtalemetode for deg som jobber med mennesker som trenger hjelp og motivasjon til å gjøre endringer i livet, og som gir mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter. Skal du fremkalle indre motivasjon er trygghet og tillit mellom deg og den du skal hjelpe helt avgjørende. Motiverende samtale er en forskningsbasert metode som hjelper deg å lykkes med dette.  MI har et grunnleggende holdningssett i møte med klienter/brukere hvor aksept, nysgjerrighet, medfølelse og samarbeid er viktig momenter. Målet er å støtte brukeren i å hente ut egne verdier, evner, ressurser og motivasjon for å lykkes med endring.

Innhold: Grunnleggende prinsipper og holdningssettet i MI, kommunikasjons- og lytteferdigheter knyttet til MI, endringsprosessen og endringssnakk, samt strategier i MI.

 Praktiske opplysninger: Kurset er gratis. Enkel lunsj og kaffe serveres. Dersom du blir forhindret fra å delta, setter vi pris på din skriftlige tilbakemelding så snart som mulig.

Kontaktperson for arrangementet:
Tove Kristin Steen
tove.kristin.steen@stolav.no
93495896