Informasjon om Brukerplan-kartlegging 2024

KORUS nord

Dato:
tor. 14 mar. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 10:00
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr
Påmeldingsfrist
12.03.2024

Etter et par års opphold er det endelig klart for ny kommunal kartlegging av rus og psykisk helse med Brukerplan. KORUS nord inviterer til et kort informasjonsmøte på Teams der vi vil orientere om

· Hensikt med og nytte av Brukerplan
· Hvilke brukere som kan kartlegges
· Hvordan kartleggingen foregår
· Hva resultatene kan brukes til

Møtet passer både kommuner som aldri har kartlagt og kommuner som har kartlagt flere ganger, siden det har kommet til mye nytt siden sist.

Det blir så klart full anledning til å stille spørsmål.

Sammen med oss fra KORUS nord deltar Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR).

NAPHA vil kunne bistå kommunene etter kartleggingen med analyse av resultatene. KORFOR er leverandør av Brukerplan-verktøyet, mottaker av kartleggingsdata og utsender av rapporten som inneholder kommunens resultater.

NB! Denne invitasjonen er KUN til kommuneansatte i Nord-Norge.

(Lenken til møtet sendes ut 13.mars kl 1400.)

Kontaktperson for arrangementet:
Terje Myller
terje.myller@korusnord.no