Grunnkurs i Motiverende samtale (MI)

KORUS Oslo

Adresse:
Anker Hotel Storgata 55 0182 Oslo
Dato:
ons. 06 sep. - tor. 07 sep. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
16.08.2023

Velkommen til grunnkurs i MI den 6. og 7.september 2023. Dag 3 holdes 7.november.

Innhold

  • Grunnleggende prinsipper og holdningssettet i MI
  • Kommunikasjonsferdigheter
  • Endringsprosessen og endringssnakk
  • Strategier i MI

Beskrivelse

Mål: Etter endt kurs har deltakerne økt kunnskap og økte ferdigheter i MI som vil bidra til å etablere og styrke relasjonen til brukeren, redusere motstand og påvirke til endring.

Målgruppe: Kurset er for ansatte i Oslo kommune.

Arbeidsform: Foredrag, film og øvelser, i plenum og i gruppearbeid. Stor grad av egenaktivitet.

Deltakerne skal delta på to dager innledningsvis. Deretter skal de ta opp og transkribere en samtale med en av sine brukere (eventuelt med en kollega eller bekjent). Denne samtalen skal sendes inn til MI-lab i Bergen for koding, og tilbakemeldingen de får skal sendes til kursholderne før dag 3 i grunnkurset. Deltakerne skal ikke dele resultatene med de andre kursdeltakerne, men vi kommer til å bruke tilbakemeldingene fra MI-laben samlet sett på dag 3.

NB: Kursbevis fordrer deltakelse på alle tre dagene i grunnkurset, samt innsendt samtale til MI-lab.

Kontaktperson for arrangementet:
Alexander Sollie Hvaring