Gravide, rus og pasientforløp - hva gjør vi?

KORUS Oslo

Adresse:
Sentralen (Forstanderskapssalen 3.etg) Øvre Slottsgate 3 0157 Oslo
Dato:
tir. 05 des. 2023.
Tidspunkt:
08:30 - 15:45
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
21.11.2023

Helseetaten og KORUS Oslo ønsker velkommen til fagdag for deg som møter gravide eller nybakte foreldre, som jordmor, helsesykepleier, psykolog, fastlege eller andre relevante faggrupper.

Gravide som har et rusmiddelproblem har et pasientforløp i helsevesenet. Men hva innebærer retningslinjene og hvilke tilbud finnes? Og hvordan kan vi i det hele tatt avdekke rusproblemer?

Denne dagen er viet disse kompliserte problemstillingene og dilemmaer som kan oppstå.

Målet er å gi deg kunnskap om pasientforløpet for gravide med rusproblemer, og gjøre deg tryggere på hvordan du og din tjeneste kan møte den gravide, hvilke rutiner som gjelder, hvor du kan henvende deg ved spørsmål og hvor du kan henvise videre.  

Arrangementet er gratis, inkludert lunsj, men ditt arbeidssted vil faktureres 950,- dersom du ikke benytter deg av plassen og ikke melder fra.


Program (Oppdatert 4.12, endringer på grunn av sykdomsfrafall.)

08.30-08.40 - Velkommen v/ Helseetaten og Kompetansesenter rus Oslo

08.40-09.30 - Barn eksponert for alkohol og/eller ulovlige rusmidler i mammas mage - hva er viktig å huske på? ved Gro Løhaugen, nevropsykolog, Regional kompetansetjeneste for barn og unge med medfødte russkader Helse Sør-Øst

09.30-09.45 Pause

09.45-10.25 Gro fortsetter

10.25-10.40 Pause

10.40-11.30 - Gravide, rus og tvang - hva ser vi? Endringer og refleksjon rundt rusbruken blant gravide kvinner, erfaringer og utfordringer vi møter.

Spesialrådgiver/psykiatrisk sykepleier Synne Granå Vesterhus og Spesialrådgiver/ sosionom Linda Sundby, OUS

11.30-12.30 – Lunsj

12.30-13.10 Hvordan jobbe med rusavhengige gravide i døgnpost? Lise Oftedahl, forløpskoordinator, Blå Kors klinikk Skien

13.10-13.25 – Pause

13.25-14.05 - Aline og Frydenberg familieavdeling - Hvordan jobber vi i spe- og småbarnstid? - Siv Ovesen, teamleder og Marit Cirotzki, ledende miljøterapeut

14.05-14.20 – Pause

14.20-14.50 - Sammen på vei (Nurse - family Partneship) -RBUP. En samtale mellom familiesykepleier og deltager - om rusfortid, ærlighet, familie og fremtiden. Ved Spesialsykepleier Shjamilla Thoresen, familiesykepleier Tone Langset og deltager

14.50-15.05 - Tidlig inn – et program for helsesykepleiere og jordmødre m. fl. - Ellen Solstad Olavesen, RBUP, Line Skaarud, helsesykepleier KORUS Oslo

15.05-15.15 - Avslutning

 

Det søkes om godkjenning

Den norske legeforening 
Norsk psykologforening  
Jordmorforbundet  
Jordmorforeningen 
Norges sykepleierforbund 

Kontaktperson for arrangementet:
Line Skaarud
line.skaarud@vel.oslo.kommune.no