Fulltegnet - Motiverende Samtale (MI): Innføringskurs

KORUS Bergen

Adresse:
Zander Kaaes gate 6 Bergen 5015
Dato:
tir. 21 mar. - ons. 22 mar. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Egenandel: 800 kr.
Ansatt i Helse Bergen: 0 kr

Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser.

Målgruppe

Helse- og sosialarbeidere i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Målsetning med kurset

Gjennom et to-dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og ferdigheter i Motiverende Samtale. 

Kursets innhold

Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter. Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser. Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.

Ansvalig for kurset og praktisk informasjon

Brita K. Leivestad, tlf. 41210569,  E-post: Brita.kristin.leivestad@helse-bergen.no

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
korus@helse-bergen.no