Fulltegnet! Elever og rus i videregående opplæring, Agder 2023

KORUS sør

Adresse:
Kristiansand
Dato:
ons. 15 mar. - ons. 03 mai. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Prisoversikt
Gratis: 0 kr

Den videregående opplæringen er en viktig arena for rusforebygging. Men hva gjør du når du møter ungdom som strever med rusproblematikk? Hvordan komme i dialog, og hvem kan du samarbeide med? 

Vi tilbyr 5 dager med kunnskap og kompetanseheving om hvordan ansatte i videregående opplæring og hjelpetjenester, som er i direkte dialog med ungdom i videregående opplæring, kan

1) øke sin kunnskap og kompetanse om ungdom og rus
2) møte ungdom som er nysgjerrige på rus, sliter med eget rusbruk, eller er bekymret for en venns rusbruk, med konstruktive handlingsalternativer
3) gjennom dialog, kunnskap og informasjon, bidra til å gi ungdom grunnlag for å ta egne valg

Temaer i opplæringen er blant annet:

  • kunnskap om ungdom og rusmidler og hvordan ungdomshjernen kan påvirkes av rusbruk
  • kunnskap om aktuelle rusmidler, og hva ungdom lurer på om rus
  • innføring i samtalemetodikken MI (Motiverende intervju)
  • oversikt og innblikk i aktuelle samarbeidspartnere, hjelpetjenester og rutiner

Opplæringsdagene består av foredrag, videoer, øvelser, refleksjoner og erfaringsdeling. 

Opplæringen er et samarbeid mellom fylkeskommunen i Agder, Statsforvalteren i Agder og KORUS Sør

Lurer du på noe om denne opplæringen, ta kontakt med hilde.loberg@korus-sor.no

Målgruppe:
Ansatte i videregående opplæring i Agder. Opplæringsdagene kan også være aktuelle for andre fagpersoner som jobber direkte med ungdom i videregående opplæring. (F.eks helsesykepleiere)

Dato og sted: 
Dag 1: 15.mars. Haven, Fylkeshuset Kristiansand

Dag 2 og 3: 29. og 30. mars. Scandic Sørlandet

Dag 4: 26.april. Digital fagdag på Zoom

Dag 5: 3. mai. Haven, Fylkeshuset Kristiansand

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no