Framlegg av spørreundersøkelsen om pasientforløpet gravide og rusmidler

KORUS Bergen

Dato:
fre. 14 jun. 2024.
Tidspunkt:
10:00 - 11:30
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

Er du ansatt i en tjeneste som naturlig møter gravide? Er du opptatt av god ivaretakelse av gravide i din kommune?

Høsten 2023 gjennomførte KORUS Bergen en spørreundersøkelse angående kjennskap og bruk av pasientforløpet gravide og rusmidler i kommunene i Vestland. 

Nå er rapporten klar, og vi har gleden av å invitere deg til presentasjon av tilbakemeldingene som kom frem i rapporten. 

Påmeldingsfristen er satt til 12. Juni og Teams lenke vil bli sendt ut senest dagen før webinaret. 

Program

- Innledning av Helsedirektoratet v/ Siri Strømsmo, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet og Senterleder      Solveig Storbækken, KORUS Bergen 

- Framlegg av resultatene fra spørreundersøkelsen om pasientforløpet gravide og rusmidler, v/ Nina M. Stangeland,    KORUS Bergen  


Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no