Fra erfaring til ressurs - om erfaringskompetanse og likepersonsarbeid i Uteseksjonen

KORUS Oslo

Sted:
AOF konferanse (husk egen inngang)
Adresse:
Storgata 51 0182, Oslo
Dato:
tir. 16 jan. 2024.
Tidspunkt:
08:30 - 12:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
09.01.2024

Velkommen til seminaret "Fra erfaring til ressurs"

Velferdsetaten v/KORUS Oslo og Uteseksjonen presenterer rapporten "Fra erfaring til ressurs" - Om erfaringskompetanse og likepersonsarbeid i Uteseksjonen.

Vi håper seminaret kan inspirere tjenester som ønsker å kombinere fagkompetanse med erfaringskompetanse! Vi setter fokus på hvilke muligheter, suksesskriterier og hensyn det er viktig å kjenne til når erfaringskompetanse skal integreres i en tjeneste.


Program:

08.30: Kaffe, bolle og mingling

08.45:Velkommen v/Guri Bergo, direktør i

Velferdsetaten

08.55: Presentasjon av rapporten v/Maren Alstad

Overrein og Yvonne Larsen + samtale med

erfaringskonsulenter

9.45: Pause

10.00: Panelsamtale med ansatte i

Velferdsetaten,Helseetaten og Erfaringssentrum

v/Henning Pedersen

10.30: Pause

10.40: Innlegg fra Karl Johan Johansen, rektor

ved KBT Fagskole i Trondheim

11.25: Avslutning og takk for i dag v/Børge Erdal

11:30: Lunsj

Kontaktperson for arrangementet:
Yvonne Larsen
yvonne.larsen@vel.oslo.kommune.no
Maren Alstad Overrein (Uteseksjonen i Oslo)
marenalstad.overrein@vel.oslo.kommune.no