FIT Innføringskurs i Tromsø

KORUS nord

Dato:
ons. 31 mai. - tor. 01 jun. 2023.
Tidspunkt:
08:30 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
25.05.2023

FIT er en arbeidsform der en systematisk etterspør, og gjør bruk av feedback fra klienten i forhold til tjenesten(e) han mottar. Dette for å skreddersy hjelpen, slik at klienten oppfatter den nyttig og virksom. Gjennom kartleggingsverktøy (ORS og SRS) etterspørres klientens syn på fungering/egne problemer og hans vurderinger av alliansen i behandlingen. Å arbeide med FIT innebærer også å skape en kultur for feedback, både mellom klient og behandler og innad i tjenesten. 

Målgruppe:  Kurset retter seg mot ansatte i rus- og psykiske helsetjenester. Ledere er også velkommen til å delta.

Mål:
En bedre forståelse for hvorfor feedback er nyttig i behandling og tjenesteutvikling. Gi en innføring i hvordan deltakerne praktisk kan ta i bruk ORS og SRS i sine tjenester, og hvordan skårene over tid kan tolkes. Målet med kurset er at deltakerne skal kunne bruke ORS og SRS i sin praksis. 

Innhold:
På dag 1 og 2 vil det både være undervisning og øvelser. 

Varighet:
Kurset består av to kursdager 

For å få kursbevis forutsettes deltakelse på begge kursdagene.