Feedback-verktøy (FIT): Regional nettverkssamling i Bergen

KORUS Bergen

Adresse:
Kanalveien 5 Bergen 5068
Dato:
tor. 26 okt. 2023.
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

Strukturerte tilbakemeldingsverktøy er anbefalt i den nasjonale veilederen Sammen om mestring (Helsedirektoratet, 2014). Dette er viktige verktøy for å styrke brukerinvolvering i tjenestene, som er et uttalt mål i blant annet Pasientforløp i rus og psykisk helse. Det øker brukernes involvering i egen behandling og kan sikre at vi sammen jobber mot felles mål.

?

Regionalt nettverk for alle i kommunen og spesialisthelsetjenesten som bruker tilbakemeldingsverktøy i sin tjeneste.  


Mål: Etablere og opprettholde kontakt med andre som bruker tilbakmeldingsverktøy i sin tjeneste. Utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

Målgruppe: Ansatte i kommunen og spesialisthelsetjenesten som bruker, eller ønsker å bruke tilbakemeldingsverktøyi i sin tjeneste.

?

Program


10.00 - 10.20 Velkommen! Introduksjon, valg av ny arbeidsgruppe 

10.20 - 10.45 Introdusere film materiell - diskusjon 

10.45 - 10.55 Pause 

10.55 - 11.40 Parallellskårer 

11.40 - 12.15 Lunsj 

12.15 - 13.30 Få og å gi tilbakemelding – implementering – Tarjei Øverlid (pause når det passer) 

13.30 - 13.40 Pause 

13.40 - 14.35 Krakken veiledning på medbrakte case – vi deler oss inn i grupper 2 case a 20 min 

14.35 - 14.40 Beinstrekk 

14.40 - 15.00 Oppsummering av veiledning, tema til neste nettverk


Ansvarlige for kurset: 

Marit Roksvåg Markestad, spesialrådgiver, Korus Bergen, Mobil 928 57 298, E-post: marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no  


For praktisk informasjon:

Lene I. Hauge, E-post: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no 

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no