Feedback-verktøy (FIT) kurs - digitalt

KORUS Bergen

Dato:
tir. 19 mar. 2024.
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Prisoversikt
Ingen deltakeravgift: 0 kr

Strukturerte tilbakemeldingsverktøy er anbefalt i den nasjonale veilederen, 

Sammen om mestring (Helsedirektoratet, 2014),  og pasientforløp i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Dette er viktige verktøy for å styrke brukerinvolvering i tjenestene, som er et uttalt mål blant annet i Pakkeforløp i rus og psykisk helse. Det øker brukernes involvering i egen behandling og kan sikre at vi sammen jobber mot felles mål. Tilbakemeldingsverktøy er også blitt tatt i bruk innen Barne- og familietjenesten/barneverntjenesten, Kompetansemiljøer og i grunnskolen.

 Evaluering er viktig å gjøre for å kunne gi mer treffsikre tjenester og øker samarbeidet med målgruppen.


Innhold

Kurset i strukturerte tilbakemeldingsverktøy vil gi en innføring i tilbakemeldingsverktøy, bruk av verktøy og implementering i den forbindelse. Kurset retter seg mot ansatte i kommunen og spesialisthelsetjeneste og som ønsker å bruke tilbakemeldingsverktøy i sin tjeneste.


Kurset er digitalt, og øvelser foregår i grupper eller par. Informasjon og materiell blir sendt 2 dager i forkant.

?En forutsetning for at vi gjennomfører kurset, er at vi får nok påmeldte. 

?

?Påmeldingsfrist 12. mars.


Foreløbig program for dagen

?

10:00

Velkommen og introduksjon

 

Hva er feedback-verktøy og hvorfor er det nyttig?

 

Bruk av feedback-verktøy 

 

Diskusjon og øvelser – i gruppe og par 

 

Implementering; utfordringer og muligheter

 

Bruk av tilbakemeldingsverktøy – erfaringer fra ulike tjenester

15.00

Oppsummering og evalueringAnsvarlige for kurset:

Marit Roksvåg Markestad, Spesialrådgiver, Mobil 928 57 298, E-post: marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no  

Charlotte Gjessing, Psykologspesialist, Mobil 920 48 269, E-post: charlotte.gjessing@helse-bergen.no


Praktisk informasjon:

Lene I. Hauge, Konsulent, E-post: lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no 

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no