Fagdag: unge og rus, Larvik, Sandefjord og Tønsberg kommune

KORUS sør

Sted:
Bølgen Kulturhus
Adresse:
Sanden 2 Larvik 3264
Dato:
ons. 13 des. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Larvik: 0 kr
Sandefjord: 0 kr
Tønsberg: 0 kr
Horten: 0 kr

Kommunene i Larvik, Sandefjord og Tønsberg i samarbeid med KORUS sør inviterer til gratis fagdag om temaet "Unge og rus". 

Målet med dagen er å gi deg som jobber med unge ny kunnskap om utfordringer og problemstillinger på rusfeltet. Vi ser nærmere på hva vi sammen kan gjøre for å jobbe med rusforebygging i vårt nærmiljø. 

Med oss på samlingen har vi blant annet innledere fra kommunene, Helsedirektoratet, KORUS sør, Vestfold og Telemark fylkeskommune og flere ungdommer. I tillegg til inspirerende innlegg, legger vi opp til panelsamtale og dialog i plenum. 

Målgruppe:
Ansatte ved skoler, helsesykepleiere, barnevern og andre relevante aktører som møter unge i sin arbeidshverdag i Larvik, Sandefjord og Tønsberg. 

Program: 
kl 09.00-09.15  Kulturelt innslag fra Thor Heyerdal VGS

kl 09.15-09.25  Velkommen

kl 09.30-10.00  Paneldebatt: Representanter fra hver kommune stiller. Hva trenger de unge? Hvordan er situasjonen i de forskjellige byene? Hvilke endringer ser vi? 

kl 10.00-10.15  PAUSE

kl 10.15-11.00  Vestfold Fylkeskommune, ved Kjersti Lekve og Eline Momrak. Elever og rus

kl 11.00-11.45  En pårørendes fortelling 

kl 11.45-12.45  LUNSJ   

kl12.45-13.45  Willy Pedersen: Er kjent for sin forskning på ungdommer og ungdomskultur. En populær foredragsholder med innsikt i ungdomsproblematikk.  Hvordan jobbe med sårbare ungdommer i skyggen av russetiden?

kl 13.45-14.00  PAUSE

kl 14.00-15.00  Helsedirektoratet ved Espen Freng sammen med KORUS og kommune 

•    14.00 – 14.30: Helsedirektoratet ved Espen Freng. 

•    14.45 -  14.55: Avrunding ved KORUS med henvisning til overdoseforebyggende samtale og planer fremover.

•    14.55 – 15.00: Takk for oss ved initiativtakerne Larvik, Sandefjord og Tønsberg kommune

Med forbehold om endringer.

I lunsjen vil det være mulighet for å få mer informasjon fra de ulike kommunenes lavterskeltilbud innen rus.

Påmelding:
Vi har begrenset plass til 45 deltakere fra hver kommune. I tillegg har vi satt av inntil 10 plasser for rektor og lærere ved videregående skoler. 


Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no