Fagdag: Samtaler med barn som pårørende

KORUS midt

Adresse:
Schwachs gate 3 7030
Dato:
tor. 07 sep. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr
Påmeldingsfrist
01.09.2023

Fagdag med Frid Hansen: Samtaler med barn som pårørende 

Mange fagfolk i TSB beskriver at de ønsker mer kompetanse på og trening i å snakke med barn som har foreldre, søsken eller andre nære pårørende som strever med rus. Er vi gode nok på å løfte barna og deres situasjon og behov inn i behandlingen, slik at vi forebygger for neste generasjon? Og hvordan gjør vi det? 

Frid Hansen vil med sin kompetanse og erfaring inspirere oss og øke vårt faglige mot i møte med de sårbare barna. Fagdagen blir kombinasjon av foredrag og bolker hvor deltakerne bidrar aktivt. Vi ønsker også å drøfte reetablering av et regionalt nettverk for barne- og pårørendeansvarlige.

Vi oppfordrer alle barneansvarlige i TSB, men også øvrige fagpersoner som involverer barn og familie i rusbehandling, til å melde seg på!

Arrangementet finner sted i Schwachs gate 3, som ligger ved Coop-butikken i Klostergata. 

Regional støtte innebærer at det ikke er deltakeravgift.

Maks antall deltagere: 50

Kontaktperson for arrangementet:
Åse Prestvik
Ase.Prestvik@blakors.no
92432852