Fagdag om Overdoseforebyggende samtaler - AVLYST

KORUS Oslo

Adresse:
Storgata 51 Oslo 0182
Dato:
tor. 19 okt. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
05.10.2023

Har du lyst til å bli tryggere på å snakke om overdoser?


Velkommen til fagdag om overdoseforebyggende samtaler.


Dette er en fagdag for ansatte i hjelpeapparatet i Oslo.

På landsbasis dør ca. 280 mennesker av overdoser hvert år.

Overdoser kan forebygges. Det er mulig å redusere risiko for overdoser ved å endre måten man bruker rusmidler på, men dette krever kunnskap om hva som er risikabel bruk og hvordan vaner kan brytes. Da må vi snakke om overdoser.


Målet med denne fagdagen er å bli tryggere på å snakke om overdoser.


Det vil bli servert lunsj


Program

Velkommen 

 

Bjørnar Bergengen 

 

KORUS Oslo 

Hvorfor bør vi snakke om overdoser? 

Ikke avklart

 

Hva er en overdose og hvem er utsatt, inkludert risikofaktorer 

Silje Finstad 

KORUS Oslo 

Pause 

 

 

Traumebevisst tilnærming til overdoseforebyggende samtaler 

Nina Haarklou  

Velferdsetaten Oslo 

Lunsj 

 

 

Overdoser og selvmordsatferd 

 

Hanna Lydvo 

RVTS Øst 

Pause 

 

 

Hvorfor kan det være vanskelig å snakke om overdoser?  

Nina Langmyr og Line Skaarud 

KORUS Oslo 

Pause 

 

 

Hvordan møte utfordringer i overdoseforebyggende samtaler? 

Nina Langmyr og Line Skaarud 

KORUS Oslo 

Avslutning og tilbakemeldinger 

 

 

KORUS Oslo 

Kontaktperson for arrangementet:
Turi Traaen
turi.traaen@vel.oslo.kommune.no