Ansvar og oppgaver i det boligsosiale arbeidet - fagdag

KORUS Oslo

Adresse:
Storgata 51 Oslo 0182
Dato:
fre. 17 nov. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 14:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
11.11.2023

Flere bydeler organiserer rus og psykiske helsearbeid sammen. Det å se Russtrategien og Psykt Bra by i sammenheng kan derfor være nyttig.


Helseetaten ved seksjon psykisk helse og avhengighet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og KORUS Oslo ønsker å invitere til fagdag for ledere og mellomledere innen rus- og psykisk helsearbeid i bydelene.


I samarbeid med bydelene opplever vi at bolig og nærmiljø løftes opp som tema både for rus og psykisk helsearbeid. Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (også kalt «boligsosial lov») trådte i kraft 1. juli 2023. Loven innebærer en tydeligere rettslig forankring av kommunenes boligsosiale ansvar. Formålet med loven er å forebygge boligsosiale utfordringer og å bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få bistand til å skaffe seg og beholde en egnet bolig. Vi ønsker derfor sette fokus på bolig og bomiljø under fagdagen.Program:

09.00:   Velkommen

09.05:   Bolig sosialt arbeid, kommunens oppgaver 

Fredrik Sørensen, spesialrådgiver i Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

09.50:   Pause

10.00:   Statsforvalterens blikk på kommunens ansvar med bakgrunn i ny boligsosial lov

Hallvard Øren, fagleder bolig, gjeld og økonomisk rådgivning, Statsforvalteren i Oslo og Viken

10.45:   Pause

11.00:   Boliger, bomiljø og booppfølging

              Synnøve Seljeflot, programleder PRIOslo, Velferdsetaten

              Eldbjørg Solvoll, spesialkonsulent, Velferdsetaten

11.45:   Lunsj

12:30:   Hvilke utfordringer opplever bydelene i det boligsosiale arbeidet?

14:00:   Hjem

Kontaktperson for arrangementet:
Anna-Sabina Soggiu
anna.soggiu@vel.oslo.kommune.no