Fagdag: Ivaretakelse av barn som pårørende i familier rammet av rus

KORUS midt

Sted:
Blå Kors klinikk Lade
Adresse:
Lade alle 86 7041
Dato:
ons. 15 mai. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
03.05.2024

INVITASJON TIL WORKSHOP MED FRID HANSEN

Regional plan for TSB i Midt-Norge (2023-2026) har styrking av kompetansen på arbeid med barn som pårørende som satsningsområde.

Vi følger opp seminaret 07.09.23 med en heldag hvor deltakerne, under instruksjon og veiledning av Frid, jobber sammen i små grupper med temaene: 

  • Barnefokuserte samtaler med foreldre; trening, hvorfor og hvordan
  • Kartlegging og vurdering av familiesamspillet som rammer rundt barnet
  • Ulike typer samtaler med barn; individuelt eller sammen med foreldre; når og hvordan
  • Forberedelse til inkludering av barnet inn i det terapeutiske rom; hvorfor og hvordan
  • Gjennomføring av terapeutiske samtaler mellom foreldre og barn; hvorfor og hvordan
  • Hvilke hjelpetiltak trenger barnet?

 

Workshopens målgruppe er fagpersoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Midt-Norge som møter barn som pårørende. Dersom du ønsker faglig påfyll og verktøy som gjør deg tryggere i møter med barn som pårørende, er det bare å hive seg rundt! 

Vi har et tak på 32 plasser i denne workshopen, og det er krav til fysisk oppmøte. 

Økonomisk støtte fra arrangørene innebærer at det ikke er deltakeravgift. 

__________________________________________________________________

Frid A. Hansen er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Hun har vært ansatt på Borgestadklinikken siden 1986 og som fagsjef frem til februar 2014. Fra 1.02.14 ble hun ansatt som fagsjef i Kompetansesenter – rus; region sør ved Borgestadklinikken. Fra 1.1.2016 ble hun ansatt som Seniorrådgiver/psykologspesialist ved Borgestadklinikken, Blå Kors Sør. 01.11.17 avsluttet hun sitt arbeidsforhold ved Borgestadklinikken.

Tidligere har hun arbeidet innenfor PPT og BUP. I 1994 var hun redaktør for boken «barn som lever med foreldres misbruk». Hun har publisert flere bok kapitler i lærebøker og publisert flere artikler; blant annet i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. I 2012 utkom også hennes bok” Familieorientert Rusmiddelbehandling”. 

 

I 1996 ble Frid tildelt pris fra Fagrådet innen Rusfeltet i Norge for sitt gode rusfaglige arbeid. 

I 1998 ble hun tildelt Telemark Fylkes barnevernpris og i 1999 ble hun tildelt Oscar Olsen prisen.

I 2013 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske Sankt. Olavs Orden for hennes innsats for barn og familier med rusrelaterte problemer

 

Frid A. Hansen regnes som en foregangskvinne i nordisk sammenheng når det gjelder forståelse av og tilnærming til rusmiddelproblemer i et familie- og generasjonsperspektiv.

Kontaktperson for arrangementet:
Åse Prestvik
Ase.Prestvik@blakors.no
92432852