Fagdag gravide, småbarnsfamilier og rusmidler

KORUS sør

Sted:
Blå Kors klinikk Skien
Adresse:
Kongens gate 33 3717
Dato:
tir. 16 apr. 2024.
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr

Blå Kors klinikk Skien og KORUS sør inviterer til fagdag 16. april. 

Å jobbe med gravide og småbarnsforeldre som sliter med problematisk rusmiddelbruk kan være krevende, og bruk av rusmidler under svangerskapet kan føre til alvorlige fosterskader. 

Pasientforløp for gravide og rusmidler skal sørge for at de som har behov for det får hjelp så tidlig som mulig. Seksjon for gravide og familier på Blå Kors klinikk Skien er del av tverrfaglig spesialisert behandling og gir tilbud til gravide og foreldre med barn under skolealder. 

Fagdagen vil synligjøre utfordringer og muligheter, og bidra til bedre kunnskap om hva hjelpeapparatet kan tilby gravide og småbarnsforeldre som bruker rusmidler.  

Målgruppe: 
Helsestasjon, barnevern, rustjeneste, PPT, fastleger/kommuneoverleger, kommunepsykologer, jordmødre i spesialisthelsetjenesten, nyfødtintensiv

Program: 

09.30 - 10.00  Registrering

10.00 - 10.10  Velkommen v/ Kristin Håland og Merete Haugen

10.10 - 10.30   Hva kan KORUS tilby kommunene 
                        v/ Merete Haugen, spesialrådgiver KORUS sør

10.30 - 11.00  Pasientforløp for gravide og familier 
                        v/ Marit Granlund, forløpskoordinator Blå Kors Klinikk Skien

11.00 - 11.15   Pause

11.15 - 12.00 "Svangerskap og rusmiddelbruk - utredning og behandling" 
                       v/ Yngvar Thorjussen, klinikkoverlege Blå Kors Klinikk Skien

12.00 - 12.45   Lunsj

12.45 - 13.45  Innlagt på seksjon for gravide og familier. Hva er behandlingstilbudet? 
                        v/ Kristin Håland, seksjonsleder Blå Kors Klinikk Skien

13.45 - 14.00  Pause

14.00 - 15.00   Lovverk om samarbeid Til hinder eller nytte? 
                        v/  Kristin Håland og Merete Haugen (dialog)

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no