Etterlatte ved rusrelatert død 2024

KORUS Bergen

Sted:
Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Adresse:
Dreggsallmenningen 1 5003
Dato:
ons. 20 nov. 2024.
Tidspunkt:
10:00 - 16:00
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr

Vi inviterer til den årlige nasjonale konferansen om "Etterlatte ved rusrelatert død" 20. november 2024  

Bergen kommune, RVTS vest og KORUS Bergen inviterer til nasjonal konferanse i samarbeid med etterlatte, Kirkens Bymisjon og Høyskulen på Vestlandet (HVL). 

Konferansen er nasjonal og støttes av Helsedirektoratet. 

Hvert år dør flere hundre mennesker i Norge relatert til rus. På konferansen vil etterlatte og fageksperter løfte frem tema sorg, stigma og hjelpetiltak knyttet til det å miste noen i rusrelatert død, om det er legemidler, alkohol eller andre stoffer. Forskning, erfaringer fra praksis og forbedring av tjenestene vil bli representert i programmet. 

Målgruppen for seminaret er fagpersoner som arbeider i helse- og sosiale tjenester i kommune og spesialisthelsetjenesten. Etterlatte familiemedlemmer og nære venner som har opplevd rusrelatert død.  

Vi ønsker også velkommen ansatte og studenter i politi, familievern, begravelsesbyrå  og andre med psykososial oppfølging ved krise, samt politikere, administrativt ansatte og frivillige og bruker- og pårørendeorganisasjoner. 

Etterlatte kan søke om økonomisk bistand for dekning av utgifter i forbindelse med reiseutgifter med konferansen.  

Det vil bli arrangert «Etterlattkafé» fra kl. 16:15-17:30 for etterlatte som ønsker det. 


Det er gratis å delta. Ved uanmeldt frafall, vil det påløpe et gebyr. 


Pris på overnatting, enkelt rom inkl. frokost ved Radisson Blu Royal Hotel (Bryggen) : kr. 1650,-  


Påmeldingsfrist: 1. november  

Kontakt om praktiske spørsmål om påmelding og overnatting:  

lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no 

Kontakt vedrørende konferansen:  

marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no 

Kontakt vedrørende økonomisk bistand: 

susanne.tronnes@bergen.kommune.no 

Program kommer. 

 

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no