Erfaringskonsulentsamling Nord Norge 2023

KORUS nord

Adresse:
Radisson Blu Hotel Bodø Storgata 2 8006 Bodø
Dato:
tor. 16 nov. - fre. 17 nov. 2023.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Erfaringskonsulentsamling Nord Norge 2023

Målgruppe:

Erfaringskonsulenter og deres ledere i kommuner og spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge.

Om samlingen:

Velkommen til den femte samling for erfaringskonsulenter og deres ledere i Nordland og Troms og Finnmark.

Årets samling finner sted på Radisson Blue Hotel Bodø 16 -17 November. Samlingen er gratis - men alle deltakere betaler for eget reise og opphold. 

Første dag er forbeholdt erfaringskonsulenter, mens ledere er velkommen 17 november

Da vi vet at å reise kan være en økonomisk utfordring, vil det bli muligheter for å søke om reisetilskudd slik at de av dere erfaringskonsulenter med høye reisekostnader skal kunne delta.

Samlingen er en arena hvor man kan knytte nye bekjentskap, treffe andre erfaringskonsulenter, ledere og få faglig påfyll.  Erfaringsdeling er viktig for å utvikle rollen og virkelig bruke potensialet. Enten du jobber i kommune eller i spesialisthelsetjenesten så er du velkommen.

Detter er også en arena for deg som ønsker å ansette en erfaringskonsulent men kjenner på at du ønsker å vite mer.

Derfor håper vi å se deg og mange ledere på samlingen i november.

Ved spørsmål om reisetilskudd ta kontakt med Unni.Kolstad@nordlandssykehuset.noeller Barbara.Juliana.Stenvall@nordlandssykehuset.no

Program

Dag 1

12:00-13:00      Lunsj

13:00-14:00      Åpning med musikalsk innslag

Presentasjon arbeidsgruppen

Presentasjon av deltakerne

Informasjon om dagen og forventningsavklaringer

14:00-14:30     "Er arbeid godt for helsa?" v/Beate Brinchmann, Kaph

14:30-15:00   Erfaringssentrum v/Torbjørn Mohn-Haugen, Erfaringssentrum

15:00-15:15      Pause

15:15-15:45      "Mulighetsrommet for erfaringskompetansen. Brukerrepresentant/erfaringskonsulent, forskjeller og muligheter." v/Asbjørn Larsen, RIO

15:45-16:00 Pause

16:00-17:00      Fokusgruppe-intervju

17:00-17:15 Pause

17:15-17:35      Avslutning. Hva tar vi med oss fra dag 1? v/Dag Erik Hagerup

19:00-21:00      Middag

Dag 2

08:30 Oppmøte og kaffe

08:45-09:00      Kulturelt innslag

09:00-09:15      Velkommen med presentasjoner av nye deltakere til dag 2

09:15-10:00      "Den nye normalen" v/Sunnaasstiftelsen

10:00-10:15      Pause

10:15-10:45      "Veien inn i erfaringskonsulentrollen" v/Nini Holm

10:45-11:30      Gruppearbeid og samtale i plenum v/Asbjørn Larsen og Thorbjørn Mohn Haugen 

11:30-12:30      Lunsj

12:30-13:15      "What is important to people using services?" v/Miles Rinaldi

13:15-13:30      Pause

13:30-14:30      «Intet om oss uten oss» Om samarbeid i forskning v/Marit Borg

14:30-14:45 Utdanning og yrkespraksis for erfaringskonsulenter v/KBT Fagskole

14:45-15:00      Avslutning og vel hjem

Programmet kan bli endret.