Eldre, alkohol og legemidler - hvorfor snakke om det?

KORUS nord

Adresse:
Webinar
Dato:
tir. 23 mai. 2023.
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Påmeldingsfrist
16.05.2023

Våre målgrupper er ansatte i alle tjenester som jobber med eldre mennesker i Nordland, Troms og Finnmark, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Eksempelvis tjenester som gjennomfører forebyggende hjemmebesøk, Rus- og psykiatritjenester, Rehabiliteringstjenester, Frisklivssentraler, Hjemmesykepleien, Fastleger m.fl).

Det har skjedd en økning i risikofylt alkoholbruk blant eldre! Den eldre befolkningen i Norge øker og det samme gjør inntaket av alkohol og legemidler blant eldre, ofte i kombinasjon med hverandre. Dette krever økt oppmerksomhet i årene framover. På dette webinaret gir vi en kort innføring i problematikken og vårt tilbud knyttet til eldre og rus.

  • Hvem er de eldre og hvorfor er de spesielt utsatte?
  • Risiko ved bruk av alkohol og/eller legemidler blant eldre.
  • Hvordan avdekke risikabel rusbruk hos eldre? Hva ser man etter?
  • Hvordan snakke om bruk av alkohol og/eller legemidler med eldre?