Digitalt regionalt alkoholnettverk

KORUS sør

Dato:
tor. 15 feb. 2024.
Tidspunkt:
09:30 - 11:30
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Prisoversikt
Gratis: 0 kr

Velkommen til regionalt alkoholnettverk

På denne samlingen har vi to tema.

•    Alkoholpolitiske handlingsplaner: Mange kommuner er nå i gang med å utarbeide nye alkoholpolitiske handlingsplaner som skal legge føringer for kommunens alkoholpolitikk de neste fire årene. Alkoholloven setter få krav til innhold i handlingsplanen, men den bør i følge Helsedirektoratet «angi de alkoholpolitiske hovedmålene og de delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som tas i bruk for å nå disse målene». 
Helge Bjørnsen fra KORUS Øst skal ha en innledning om Alkoholpolitiske handlingsplaner. 
Larvik kommune v/Anne Berit Lohne gir oss et eksempel på prosess og innhold i sin alkoholpolitiske handlingsplan. Larvik har definert mål og delmål i sin alkoholpolitiske handlingsplan, og har tydelige tiltak som skal bidra til måloppnåelse. 

•    Ansvarlig vertskap e-læring: Å drive et salgs- og skjenkested kan være utfordrende. Kurs i hvordan være et ansvarlig vertskap gir kunnskap om alkoholloven og hvordan man kan håndtere ulike situasjoner som kan oppstå på skjenkestedet. Trygge og kunnskapsrike ansatte gjør det enklere å overholde alkoholloven og kan bidra til et trygt og hyggelig uteliv. 
Helge Bjørnsen fra KORUS øst vil presentere den oppdaterte utgaven av Ansvarlig vertskap e-læring. 
Sandefjord kommune har som vilkår at alle som er involvert i skjenking på et skjenkested skal ta e-læringskurset. De har sett god effekt av dette arbeidet. Helle Stokke Nalum fra Sandefjord kommune og kontrollør Annikken Johnsrud deler sine erfaringer. 


Målgruppe: Ansatte som jobber med salgs- og skjenkebevillinger i kommunene, ansatte som er involvert i utarbeidelse av alkoholpolitisk handlingsplan, politikere og andre interesserte

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no