Cannabisnettverk Trøndelag

KORUS midt

Dato:
fre. 24 mai. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 11:30
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
21.05.2024

Jobber du med cannabis-/rusproblematikk? Ønsker du oppdatert kunnskap på feltet? Da inviterer vi deg til digitalt cannabisnettverk 24. mai kl. 09.00 - 11.30. Tema for webinaret er: 

Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid med ungdom

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er alternative straffereaksjoner for ungdommer(15-18 år) som Konfliktrådet er ansvarlig for. Straffereaksjonene gjennomføres i den kommunen ungdommen bor, og er tilpasset ungdommer som har behov for tverrfaglig individuell oppfølging over tid.  

Politiet og kommunene i Trøndelag er noen av Konfliktrådets viktigste samarbeidspartnere i gjennomføringen av ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

I webinaret vil representanter for disse fortelle hvordan de jobber rus- og kriminalitetsforebyggende med ungdommer ilagt eller idømt en ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. Ungdom som har begått narkotikarelaterte lovbrudd, og/eller som har rusutfordringer.

Meld deg på innen 21. mai klokken 15. Teamslenke sendes ut på mail til alle påmeldte deltakere.


Program

09:00 Velkommen – innledning v/ KORUS midt v/Stein Arve Strand
09:10 Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid med ungdom v/
      - Kjersti Dille, ungdomskoordinator i Konfliktrådet Trøndelag, avdeling Trondheim
      - Gunnar Delbekk, behandler - veileder i Melhus kommune, Psykisk helse og rustjenesten
      - Marianne Gustavsson, konsulent Melhus kommune, avdeling Psykisk helse og rus
      - Snorre Løvseth, politikontakt for Melhus/Midtre Gauldal 
11:20Veien videre v/Stein Arve Strand
11:30
Ferdig


Det blir pauser underveis og vi er ferdig kl. 11.30

Med forbehold om endringer.


Kontaktperson for arrangementet:
Stein Arve Strand
stein.arve.strand@stolav.no
+4797141110