Cannabis og digitale verktøy - Hasjavvenningsprogrammet HAP og appen HAP

KORUS Oslo

Dato:
tir. 09 apr. 2024.
Tidspunkt:
13:00 - 14:15
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr

LENKE TIL ARRANGEMENTET FINNER DU HER

Program

  1. Om hasjavvenningsprogrammet og appen HAP 
  2. Hvilke funksjoner i appen HAP synes brukere er viktig? 
  3. Er det behov for samtaler i tillegg til app? 
  4. Unge og tillit til hjelpeapparatet - hva kan gjøre det vanskelig å oppsøke hjelp? 
  5. Veien videre med unge og cannabisbehandling – våre refleksjoner 
  6. Spørsmål og svar 

Forelesere

Malin Rørendal, Hasjavvenningsprogrammet HAP, Uteseksjonen, og Cathrine Bjelland, fagkonsulent Rusinfo, begge Velferdsetaten i Oslo. 

Målgruppe

Ansatte i tjenesteapparatet i bydeler og kommuner, andre interesserte. 


BAKGRUNN

Cannabis

Cannabis er det mest utbredte og brukte av de ulovlige rusmidlene blant både ungdom og voksne. I overkant av 27 prosent av nordmenn i aldersgruppen 16-64 år oppgitt at de har brukt cannabis i løpet av livet (FHI, 2023).  

 Hasjavvenningsprogrammet (HAP)  

HAP har vært en del av lavterskeltilbudet i flere kommuner siden 2005. Uteseksjonen i Oslo fikk tilbakemeldinger fra unge som ønsket seg et støtteverktøy de kunne bruke mellom HAP-samtalene. Samtidig fikk også RUSinfo stadig henvendelser fra mennesker som ønsket å slutte med, eller redusere bruk av cannabis og som ikke hadde noe sted å henvende seg for hjelp.  

HAP-appen 

Det var et behov for et hjelpetilbud som kunne være tilgjengelig for alle, og HAP-appen ble utviklet i 2016. Appen kan brukes av alle som ønsker å slutte med, trappe ned eller ta en pause i sin cannabisbruk, og for dem som ønsker å lære mer om cannabis. Den kan brukes i kombinasjon med samtaler/terapi, men kan også fungere godt for dem som vil slutte på egenhånd.  

 Appen gir daglig kunnskap, påminnelser, oppmuntringer og oversikter som kan bidra til at slutteprosessen blir enklere. Alle som bruker appen er helt anonyme. 

 Appen videreutviklet med flere funksjoner for å øke brukervennligheten, i samarbeid med KORUS Oslo med støtte fra Helsedirektoratet, og lansert 01.01.23. 

 Appen er nå evaluert, og på webinaret vil vi få høre mer om hva brukerne synes om HAP-appen. 

Kontaktperson for arrangementet:
Anniken Sand
anniken.sand@vel.oslo.kommune.no
41273444