Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Nettverkssamling for Fonna-kommunene

KORUS Stavanger

Sted:
Sveio kommune
Adresse:
Sveiogata 70 Sveio 5550
Dato:
tor. 18 apr. 2024.
Tidspunkt:
10:00 - 14:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
18.04.2024

Velkomen til nettverkssamling for deg som jobbar med Betre tverrfagleg innsats (BTI) i ein Fonna-kommune.

Tema for samlinga: Korleis omsette systemet til handling til det beste for barnet?  

Stikkord frå «planleggingskomiteen»: De andre burde, kva kan eg gjera? Kultur for å koble kvarandre på! Kven er me på jobb for? Barnet i fokus. Tilpassa handlingsrettleiaren til eigne system. 

På nettverkssamlinga skal vi ha korte innlegg, men mest av alt dele erfaringar, utfordringar og diskutere vidare! 


Klokken 10.00: Velkomen og kort introduksjon 
Ved Bjørn Roar Vagle fra KORUS Stavanger og Gunnhild Staupe fra Sveio kommune. 

Klokken 10.05 – 11.00:  Samhandling – kva når individet trumfer systemet? 
20 min innleiing v/ Beate Gauden, RVTS Vest 
Refleksjoner i lærande fellesskap 

5 min beinstrekk 

Klokken 11.05 – 12.00: Open læringsøkt rundt borda 
Med kommentarer sendt inn på menti.com , regi Beate Gauden, RVTS Vest
Kor «lugger» det i BTI-arbeidet i din kommune?
Korleis får de BTI-arbeidet til å «svinge» 
10 min: oppsummering av menti v/Morten, Bjørn Roar og Beate 

Klokken 12.00 – 12.30: Lunsj
NB! Meld ifra til gunnhild.staupe@sveio.kommune.no om eventuelle allergier. 

Klokken 12.30 – 13.15: BTI som rammeverk når «livet skjer»
10 min innleeiing v/ Morten Haaland, RKBU 
Kva gjer det med oss når livet skjer? Overgangar, byte folk, byte system, nye prioriteringar. 

Pause 15 min 

Klokken 13.30 – 14.30: Erfaringsdeling 
«Ambulerande team» skole og barnehage v/ Ullenvang kommune 
Brukarrepresentant Ellen Emberland 
Deling av tankar, spørsmål og svar i plenum 

Avsluttande ord, TAKK for i dag og lukka til vidare med BTI og barnet i sentrum! v / Bjørn Roar Vagle, KORUS Stavanger.

Kontaktperson for arrangementet:
Bjørn Roar Vagle
bjorn.roar.vagle@sus.no
+47 907 63 640