BTI-nettverkssamling for Fonna-kommunene

KORUS Stavanger

Adresse:
Sveiogata 70 Sveio 5550
Dato:
tir. 24 okt. 2023.
Tidspunkt:
10:00 - 14:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
16.10.2023

Velkommen til nettverkssamling for deg som jobber med Bedre tverrfaglig innsats (BTI) i en Fonna-kommune.

Denne dagen skal vi dele erfaringer, utfordringer og suksesshistorier knyttet til tverrfaglig samarbeid med fokus på nivå 3. Vi vil utforske beste praksis og strategier for å fremme tverrfaglig samarbeid. 


Klokken 10.00: Velkommen og kort introduksjon 
Ved Bjørn Roar Vagle fra KORUS Stavanger og Gunnhild Staupe fra Sveio kommune. 

Klokken 10.10 – 11.00: «Det er på nivå 3 det lugger!»
En kommune vil presentere en fiktiv, men realistisk kasus som viser utfordringene i det tverrfaglig samarbeidet på nivå 3. Hensikten er å identifisere lærings- og forbedringspunkter. I etterkant orienterer kompetansesentrene om sentrale veiledere og retningslinjer knyttet til denne tematikken. 

  • KORUS 10 minutter: Presenterer den helt nye veilederen «Sammen om barn og unge psykiske helse», og hva kan vi i KORUS bistå kommunene med? 
  • RVTS 10 minutter: Presenterer en veileder, og hva kan vi tilby kommunene? 
  • RKBU 10 minutter: Presenterer en veileder, og hva kan vi hjelpe kommunene med?

Klokken 11.00 – 12.00: Kafédialog  
Deltakerne deles inn i fire-fem grupper med et eget bord. Hvert bord har en moderator som har fått ansvaret for å lede diskusjonen og holder samtalen fokusert på et spesifikt spørsmål eller tema knyttet til tverrfaglig innsats. Etter hvert tidsintervall roterer deltakerne til et nytt bord med et annet diskusjonstema og representanter fra andre kommuner. Dette gir muligheten til å få flere perspektiver og ideer fra ulike deltakere.
Moderator er allerede avtalt og består av Vindafjord, Suldal, Bømlo kommune og KORUS Stavanger.

?Klokken 12.00 – 12.30: Hva sier forskning om BTI-modellen og implementeringen? 
Universitetet i Stavanger, KORUS Stavanger, Sokndal og Egersund har samarbeidsforskning om BTI. Kommunene er med i selve forskningen og som forskere. KORUS Stavanger presenterer sentrale funn så langt. 

Klokken 12.30 – 13.00: Lunsj og fri erfaringsdeling/diskusjon 
NB! Meld ifra til Gunnhild om eventuelle allergier. 

Klokken 13.00 – 13.30: Stafettlogg: Gode erfaringer  
En mor forteller om at stafettloggen ble vendepunktet for hennes barn. Gjennom loggen kunne fagfolk fra ulike sektorer samarbeide for å gi koordinert og helhetlig støtte til barnet, men det blir også veldig tydelig for den det gjelder hva som er målsetningen og tiltaket (hva som forventes). 
Spørsmål og plenumsdiskusjon.

Klokken 13.30 – 14.00: Informasjon om autismeprosjektet i Stord kommune
Hvordan samarbeide om å gi gode og sammenhengende tjenester til barn med autisme i Stord kommune? Om prosjektet, prosessen, samarbeid og overføringsverdi til andre områder og andre kommune. Ved Birthe Blokhus, einingsleiar ved førebyggjande tenester i Stord kommune.

Klokken 14.00: Vel hjem
Takk for i dag og kort om prosess til neste samling ved Bjørn Roar Vagle fra KORUS Stavanger.

Kontaktperson for arrangementet:
Bjørn Roar Vagle
bjorn.roar.vagle@rogaland-asenter.no
+47 907 63 640