BTI-nettverkssamling

KORUS Stavanger

Nettverkssamling for ansatte i BTI-kommuner tilhørende Fonna.

Adresse:
Sveiogata 74 Sveio 5550
Dato:
ons. 10 mai. 2023.
Tidspunkt:
10:00 - 14:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
17.04.2023

Velkommen til BTI-nettverkssamling i regi av KORUS Stavanger og Sveio kommune. 

Nettverkssamlingen er for ansatte i BTI-kommuner tilhørende Fonna.

Dagen vil ta for seg implementeringskunnskap, erfaringsdeling, stafflogg og verktøy nivå 0, presentasjon av oppfølgingsundersøkelse med signifikante endringer m.m.

PROGRAM:

Klokken 10.00: Velkommen og kort introduksjon v/ Bjørn Roar Vagle, KORUS Stavanger, og Gunnhild Staupe, Sveio kommune 

Klokken 10.10 – 10.40: Viktige forbedringer og utfordringsbildet i Sveio!
KORUS Bergen legger fram områder i BTI-oppfølgingsundersøkelsen hvor Sveio kommune har signifikante forbedringer og hvor det er forbedringspotensial. Sveio kommune kommenterer og har betraktninger om hva de har gjort og hva de har av systemer, strukturer og annet av betydning for dette forbedringsarbeidet og til utfordringsbildet.
*A) Gruppeoppgave fram til 11.30.

Klokken 11.30 – 11.40: Implementere.no!

RKBU presenterer nettsiden implementere.no og hvordan denne kan være til hjelp for prosjektlederne/andre knyttet til BTI-arbeidet i egen kommune. 
*B) Gruppeoppgave fram til lunsj.

Klokken 12.15 – 13.00:
Lunsj og fri erfaringsdeling/diskusjon! NB! Meld ifra til Gunnhild om ev. allergier.

Klokken 13.00 – 13.45: Stafettlogg: Til hjelp eller besvær?

Stafflogg kan være en frustrasjon, men er det noen kommuner som har lykkes? Kvinnherad v/ Heidi. Solheim deler og inventerer i sammen med Beate Gauden fra RVTS til åpen dialog om temaer knyttet til bruk av stafettlogg. Dialog og påstandsspel.

Klokken 13.45 – 14.00: Verktøy på nivå 0 og 1?
Om å få folk med og verktøy som finnes. Stord har erfaring og oversikt som deles og drøftes v/ Birthe Blokhus. Åpen dialog: Er dette et tema å gå grundigere inn i på neste nettverkssamling?

Klokken 14.00: SLUTT.

Vel hjem! Takk for i dag og kort om prosess til neste samling v/ Bjørn Roar Vagle, KORUS.

*Gruppeoppgaver:

A: Hva kan vi lære av Sveio? Sveio kommune og KORUS Bergen lager en gruppeoppgave som blir presentert etter framlegget.

B: Hvor kan vi bli bedre i egen kommune med å implementere? RKBU lager en gruppeoppgave som blir presentert etter innlegget.

Kontaktperson for arrangementet:
Bjørn Roar Vagle
bjorn.roar.vagle@rogaland-asenter.no
907 63 640