Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI): nettverkssamling for Sør-Rogaland

KORUS Stavanger

Sted:
Sandnes rådhus
Dato:
tor. 24 okt. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr

KORUS Stavanger, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest) og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) inviterer til BTI nettverkssamling. 

Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats. Implementering og videreutvikling av samarbeidsmodell kan være krevende. Vi arrangere to årlige nettverkssamlinger for oppdatering på fagområdet, implementeringsstøtte og erfaringsdeling . 

Målgruppe
BTI prosjektleder/koordinator og andre sentrale aktører i BTI arbeidet i din kommune 

Program kommer

Kontaktperson for arrangementet:
Karen M. T. Asheim
karen.margrete.tjosevik.asheim@sus.no
971 29 057