Arbeidsliv og rus 2023 - Nettverkssamling i Narvik

KORUS nord

Adresse:
Scandic Hotel Narvik
Dato:
tir. 24 okt. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
27.09.2023

Målgruppe:

Ledere, verneombud, HMS ansvarlige, Akan rep og evt fagforeningsrepresentanter ved offentlige og private arbeidsplasser/bedrifter i Nordland og Troms

Mål: 

Økt bevissthet om rus i arbeidslivet, hvordan snakke om rus, samt hvordan arbeide med ruspolicy på egen arbeidsplass.

Program

09.00-0945: Velkommen og presentasjon av deltakerne. Kort om Akan kompetansesenter, Narvik Bedriftshelsetjeneste, NAV Arbeidslivssenter Nordland, KORUS Nord - Hvem er vi, roller i dette arbeidet. Behov for nettverk i nord?

0945-10.15: Rusforebygging i arbeidslivet, gråsoner alkohol - arbeidsliv og fritid v/Steinar Ellefsen og Øystein Gravrok, seniorrådgivere KORUS Nord.  

10.15-10.30: Pause

10.30-11.15: Rusmidler, avhengighet og hvordan snakke om rus. v/Psykologspesialist Siv Maude og master i klinisk sykepleie Johanne Punsvik: Begge KORUS Nord og med erfaring fra rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

11.15-12.15: Lunsj

12.15-13.00: Erfaringsutveksling i grupper: Diskutere gråsoner og caser omkring alkohol på arbeidsplassen og erfaringer med alkohol/rus utfordringer. Hvordan få, hvem setter i gang diskusjon på arbeidsplassen (arena/fora)

13.00- 1345: AF Gruppens erfaringer med utarbeidelse av ruspolicy, v/ Espen Jahr HMS - sjef AF Gruppen

1345-14.30:  Pause + erfaringsutveksling i grupper : Diskutere ruspolicy og behov på egen arbeidsplass. Hvordan få, hvem setter i gang diskusjon på arbeidsplassen (arena/fora).

1430-1500: Oppsummering, evaluering og veien videre. Innspill fra bedriftene/arbeidsplassene til tema/emner til neste runde. Ønske om et ALOR nettverk i nord?

Tips og forslag til fremtidige tema, og behov for nettverk i nord?

Praktisk informasjon

Kurset er gratis.

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du gi oss skriftlig beskjed så snart som mulig. Gi oss beskjed på: post@korusnord.no

Kontaktperson for arrangementet:
Lena Mikalsen
post@korusnord.no