alor nettverkssamling Vestfold, Telemark og region Buskerud

KORUS sør

Sted:
Quality Hotel Tønsberg
Adresse:
Ollebukta 3 Tønsberg 3126
Dato:
ons. 06 nov. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Dagssamling: 950 kr.

alor står for arbeidsliv og rus. Et alor nettverk er en møteplass hvor du inviteres til å utveksle erfaringer knyttet til arbeidsliv, rusbruk og avhengighetsproblematikk. Fokus er både på forebygging, å komme inn tidlig, og oppfølging av ansatte med avhengighetsproblematikk. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.

alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

Les mer om arbeidsliv og rus her

Faglig ansvarlig for samlingen: 
Nina Sterner, KORUS sør. nina.sterner@korus-sor.no 

For praktiske spørsmål: 
Hanne Kvammen, hanne.kvammen@korus-sor.no

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no